Kära medlem!

Vi i föreningens styrelse vill bjuda dig till årsmöte med inledande fika.
Anmälan: https://forms.gle/WWvhEGcBFvuQdN8Y7

Vi vill lära känna dig mer och få chansen att ta del av dina erfarenheter och upplevelser om Judo4Balance. Vi vill bli bättre tillsammans och sprida Judo4Balance till flera som behöver det. Det går bra att bara komma på fika och umgås inför årsmötet.
Viktig information om rösträtt och motioner:

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

· att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år;

· att medlemskap har beviljats minst en månad före årsskiftet och

· att medlemsavgifter har betalats senast på dagen innan årsmötet.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Alla handlingar kommer att vara tillgängliga en vecka innan årsmötet.

Kallelse till mötet: https://drive.google.com/file/d/1yHPWOamFhXDtzMi2OGqiA4jTHeFhZhBZ/view?usp=drive_link

Similar Posts