Våra tränade Eva och Karin startar en ny grupp för Fallkompetens på AFA Försäkringar. Vajer år vill
AFA Försäkringar erbjuda sina anställda Judo4Balance som förebyggande träning.
Fallträningen ger ökad styrka, balans, tilltro till den egna förmågan att inte falla samt ger bättre fallteknik.
Man får heller inte glömma den sociala aspekten av att träna tillsammans och att ha roligt.

Similar Posts