Judo4Balance är en eftertraktad träningskoncept och flera och flera äldre får höra om det
och vill prova själva. Vi hoppas att vi kan stödja våra kollegor och starta nya grupper så att flera
få dra nytta av fallförebyggande judoinspirerat träning

Similar Posts