Vi är en ideell förening som erbjuder träning efter fallförebyggande konceptet Judo4Balance som bygger på evidens och 100 årig traditon av fallteknik inom judo. Vi tränar stryrka, balance och säkra fallstrategier.