Medlemsavgift

300 kr per år. Innehåller även en gruppsolycksfallsförsäkring via Svenska Judoförbundet

Träningsavgift

1200 kr per termin