Fallkompetens som en del av systematiskt arbetsmiljöarbete

Fallolyckor är den vanligaste arbetsolyckan i Sverige.

Afa Försäkring och Svenska Judoförbundet har genom ett gemensamt projekt (2018-2022) satsat på att öka fallkompetensen i svenskt arbetsliv samt att forskning från Högskolan Dalarna och FoU Sörmland visat på att risken för fallolyckor och fallskador kan minskas genom det framtagna träningsprogrammet, Judo4Balance, som använts i projektet.

Fallträningen ger ökad styrka, balans, tilltro till den egna förmågan att inte falla samt ger bättre fallteknik. Man får heller inte glömma den sociala aspekten av att träna tillsammans och att ha roligt.

Afa Försäkring erbjuder varje år sina medarbetare att gå en fallträning som en del av företagets systematiska arbetsmiljöarbete, vilket är mycket uppskattat.

Vill du göra som Afa Försäkring – lämna intresseanmälan så kontaktar vi dig för vidare dialiog.