Lyckad Hälsodagen på Stadion

Föreningen deltog på Hälsodagen som arrangerades av Stockholms stad den 6 september påStockholms stadion. Jan och Per från fortsättningsgruppen var utmärkta ambassadörer för föreningenoch för Judo4Blance som träningsform. Från tränarsidan deltog Adam och Julia i Hälsodagen. Glädjande att30-40 personer tog chansen att prova på Judo4Balance i vår fantastiska lokal. Nu väntar vi nya medlemmarinför starten…

Fallkompetens på AFA är igång

Våra tränade Eva och Karin startar en ny grupp för Fallkompetens på AFA Försäkringar. Vajer år vill AFA Försäkringar erbjuda sina anställda Judo4Balance som förebyggande träning.Fallträningen ger ökad styrka, balans, tilltro till den egna förmågan att inte falla samt ger bättre fallteknik.Man får heller inte glömma den sociala aspekten av att träna tillsammans och att…