Föreningen deltog på Hälsodagen som arrangerades av Stockholms stad den 6 september på
Stockholms stadion. Jan och Per från fortsättningsgruppen var utmärkta ambassadörer för föreningen
och för Judo4Blance som träningsform. Från tränarsidan deltog Adam och Julia i Hälsodagen. Glädjande att
30-40 personer tog chansen att prova på Judo4Balance i vår fantastiska lokal. Nu väntar vi nya medlemmar
inför starten den 13 september.

Similar Posts